News Kannada
Sunday, February 25 2024
ಉಡುಪಿ

ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ನ್ಯಾಯಾಲಯಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ನೇಜಾರು ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ 3 ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೆರ್ನ ಪ್ರಕಾರಣಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನ್ ಪೊಲೀಸೆರ್ ಒಡಿಪು ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಧೀಶ ಬೊಕ್ಕ ಜೆ ಎಂ ಎಫ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಾದೆರ್.

ಒಡಿಪು: ನೇಜಾರು ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ 3 ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೆರ್ನ ಪ್ರಕಾರಣಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನ್ ಪೊಲೀಸೆರ್ ಒಡಿಪು ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಧೀಶ ಬೊಕ್ಕ ಜೆ ಎಂ ಎಫ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಾದೆರ್.

ಇತ್ತೆ ತನಿಖೆ ಮುಗಿಪಾದ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪರ ಫೆ.12 ಕಡೆತ ದಿನ ಅಂಚ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಪೆ ವೃತ ನಿರೀಕ್ಷಕೆರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಾದೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ತುಳು

Read More Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ